Administrativ leder 

til 

Hertha Bofællesskaber og Værksteder   Hertha Bofællesskaber og Værksteder er en selvejende institution skabt af en gruppe forældre, socialterapeuter og andre med mod på opgaven: at skabe et sted, hvor unge og voksne udviklingshæmmede sammen med en gruppe helt almindelige borgere kan bo, arbejde og leve et almindeligt moderne samfundsliv med de udfordringer og kvaliteter et handicap giver.
 
Nu efter 21 års pionertid er der skabt et levefællesskab mellem 26 udviklingshæmmede og 120 almindelige borgere – beliggende 20 km vest for Aarhus.
Organisatorisk består Hertha Levefællesskab af tre organer: Hertha Bofællesskaber og Værksteder, Landsbyfonden og grundejerforeningen. Det er Hertha Bofællesskaber og Værksteder, der søger en administrativ leder til at koordinere og facilitere de beslutninger, der bliver truffet af de 40 medarbejdere og bestyrelsen gennem dialog og samarbejde. Vi forvalter 20 mio. kr. om året – hvoraf hovedparten går til medarbejderløn og videre udvikling af organisationen.

Værdierne – bag den værdibaserede, medarbejderdrevne, socialøkonomiske virksomhed – er Rudolf Steiner’s menneskebillede, inklusion af vores målgruppe i samfundet og tilstræbt bæredygtig adfærd på alle planer: økonomisk, miljømæssigt, socialt og kulturelt.

Vi søger et menneske, som vil afløse vores nuværende kollega, der går på pension ved årets udgang.
Et menneske, der skal anerkende vores værdigrundlag og bidrage til at videreudvikle de sociale ydelser vi leverer til samfundet i form af ”støtte i egen bolig” (Servicelovens § 85) og ’beskyttet beskæftigelse’ (Servicelovens § 103).

Vi forventer,
*at du kan tilegne dig overblik og forståelse af vores komplekse organisation
*at du kan fastholde balance og flow i de mange økonomiske kredsløb
*at du har en åben og nysgerrig interesse for vores værdigrundlag
*at du med udgangspunkt i værdigrundlaget kan være med til at se og udnytte kvalitative vækstpotentialer
*at du vil være med til at pleje og udvikle vores vigtigste ressource – de menneskelige talenter, der findes i organisationen
*at du sammen med os andre vil være med til at udbygge og oparbejde tillid og troværdighed mellem organisationen og vores mange eksterne samarbejdspartnere såvel som internt i levefællesskabet.
*at du sammen med den øvrige ledelsesgruppe påtager dig det ledelsesmæssige ansvar og samtidig anerkender en meget høj grad af selvledelse hos den enkelte medarbejder.

Er du interesseret?
Yderligere informationer om job og personprofil findes på www.hertha.dk .
Uddybende spørgsmål kan rettes til bestyrelsesformand Grethe Harrebye, 60917620  eller administrativ leder Ole Uggerby, 51311629

Ansøgning sendes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – senest den 29. maj 2017.
Forventet tiltrædelse 1/9 2017.  Stillingen kan tilpasses til mellem 30 og 37 timer ugentligt.
 

Se uddybende om stillingen her og HBV´s organisationsplan her