Bofœllesskaber og vœrksteder

(Se mere om Bofællesskaberne her )

Institutionen har til formål at stille botilbud, beskyttede værksteder eller andre lignende ydelser til rådighed for voksne med særlige behov ud fra institutionens værdigrundlag, målgruppens behov og samfundsudviklingen.

Arbejdet er funderet på socialpædagogiske impulser givet af Rudolf Steiner. Formålet er at udvikle den enkeltes evner til at bo og arbejde selvstændigt eller – hvis dette ikke er muligt – i dagophold at tilbyde varig beskyttet beskæftigelse på værkstederne samt yde støtte i egen bolig. Ydelsen gives med henblik på at opnå en optimal hverdagsomsorg.

vaerkstedsbestyrelsen2S

Hertha Bofællesskaber og Værksteder overgik ved årsskiftet 2013 fra igennem 16 år at være en kommunal institution til at være privataktør med de samme ydelser som hidtil. Hertha har 26 beboere i døgntilbud efter Servicelovens § 85 og 30 brugere i værkstederne efter Servicelovens § 103 (heraf er 10 eksterne borgere). Fremover vil Hertha også kunne tilbyde ydelser efter Servicelovens §§ 104, 107 og 108.

Bestyrelsen består af op til 9 personer:

  • 2 personer er valgt af forældre/pårørendegruppen (til de borgere, der er i døgnophold i Hertha)
  • 2 personer er valgt af medarbejdergruppen
  • 1 person er valgt af Fællesledelsen i Hertha
  • 1 person er valgt af Landsbyfonden
  • 1 person er valgt af Landsbyrådet i Herskind

Bestyrelsen mulighed for at supplere sig med 2-3 personer med særlige kompetencer. Bestyrelsen kan ses her

Kontakt: 

Hertha Bofællesskaber og Værksteder (HBV)

Landsbyvænget 14, 8464 Galten; 38403400

Administrationen (HBV);
Landsbyvænget 2A; 8464 Galten; 3840 3401 / 3840 3405

Ledelsesgruppen (HBV):
Rasmus Aagaard (konstitueret administrativ leder); tlf.: 3840 3401 Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Per Clauson-Kaas (værkstederne); tlf.: 3840 3400 Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Majken Winther Haagensen (bo-delen, Burishus); tlf.: 5210 2931 Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anne-Lene Jappe (bo-delen, Nerthus)  tlf.: 2012 5710 Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Diana Kroon (bo-delen, Herthahus) tlf.: 3840 3414 Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Husmor: 5210 2930
Diana Kroon : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Anne-Lene Jappe: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Majken Haagensen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

De enkelte bofællesskaber (direkte):

Herthahus:
3840 3410 / 5210 2930

Landsbyvænget 14, 8464 Galten


Burishus:
5210 2931

Landsbyvænget 7, 8464 Galten

Nerthus: 2012 5710
Demetervænget 7, 8464 Galten

Download: 

Bestyrelsen for Hertha Bofællesskaber og Værksteder

Vedtægter for Hertha Bofællesskaber og Værksteder.

Årsrapport 2015

Årsrapport 2016

Årsrapport 2017

Organisationsplan (hæfte)