Bofœllesskabet

(Se mere om Bofællesskaber og Værksteder her)
Hertha Bofællesskaber består for tiden af 26 beskyttede boliger for udviklingshæmmede voksne personer, der er en del af Hertha Levefællesskab. Boligerne er fordelt i 3 bofællesskaber og 5 selvstændige lejligheder. Der er 36 medarbejdere. Et bofællesskab har tilknyttet nattevagt. Der arbejdes henimod at kunne rumme i alt 30 beboere i bofællesskaberne.

Sammen med de beskyttede værksteder udgør Hertha Bofællesskaber og Værksteder en selvejende institution og en registreret socialøkonomisk virksomhed, som leverer et helhedstilbud ud fra Servicelovens §85 (støtte i egen bolig) og §103 (beskyttet beskæftigelse).

Fra starten i 1996 og frem til 31.12.2012 har den selvejende institution haft driftsoverenskomst med Galten – og senere Skanderborg Kommune. Pr. 1.1.2013 overgik Hertha Bofællesskaber og Værksteder til at være privat aktør – bl.a. begrundet i flere lovændringer som gjorde den oprindelige driftsoverenskomst uaktuel.

Hertha Bofællesskaber (§ 85) er under tilsyn af hjemkommunerne.

Værkstederne (§ 103) er under tilsyn af Skanderborg Kommune. Se den seneste tilsynsrapport her

Link til Tilbudsportalen. (Klik på "Find tilbud" og skriv "Hertha")  

SocialtilsynMidt har november 2017 godkendt Hertha Bofællesskaber og Værksteder med topkarakteren 5 på alle parametre.
I en 36 sider lang rapport beskriver og argumenterer tilsynet for deres konklusion. Rapporten kan læses her

Hertha Bofællesskaber og Værksteder er en registreret socialøkonomisk virksomhed: registreretsocialkonomiskvirksomhedLOGO

 

Sådan behandler vi dine private oplysninger

 

CVR. NR.: 34751773

Årsrapport HBV 2015

Årsrapport HBV 2016

Årsrapport HBV 2017

 

Hertha Bofællesskaber og Værksteder (HBV)
Landsbyvænget 14, 8464 Galten
Tlf.: 3840 3400

Administrationen (HBV)
Landsbyvænget 2A, 8464 Galten

Tlf.: 3840 3401

Ledelsesgruppen (HBV):

Rasmus Aagaard (konstitueret administrativ leder); tlf.: 3840 3401 Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Per Clauson-Kaas (værkstederne); tlf.: 3840 3400 Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Majken Winther Haagensen (bo-delen, Burishus); tlf.: 5210 2931 Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Anne-Lene Jappe (bo-delen, Nerthus)  tlf.: 20125710 Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Diana Kroon (bo-delen, Herthahus) tlf.: 38403414 Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

De enkelte bofællesskaber direkte:
Herthahus, Landsbyvænget 14, 8464 Galten; tlf.: 3840 3410 / 5210 2930
Burishus, Landsbyvænget 7, 8464 Galten; tlf.: 5210 2931
Nerthus, Demetervænget 7, 8464 Galten; tlf.: 2012 5710

Husmorfunktionen, tlf.: 5210 2930
Diana Kroon: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Anne-Lene Jappe: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Majken Haagensen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.