Vision

Visionen var, at en landsby skulle være den ydre ramme omkring ca. 150 landsbybeboeres liv. Vores mål var at skabe et socialt grundlag, som i hverdagen kunne give plads for et fælles liv med en gruppe på ca. 30 udviklingshæmmede.

Den første tænkte grundtanke i vores initiativ er at forsøge at gennemføre en ønsket og gensidig integration. De, der flytter til en sådan social sammenhæng, må i større eller mindre omfang være villige til at stå ved siden af hinanden og støtte hinanden.

Det er ønskeligt, at grundstammen i Levefællesskabet, hvad angår arbejde, fag, alder og erfaring, udgør et bredt og repræsentativt udsnit af befolkningen. De bedste kræfter i et sådant Levefællesskab har muligheden for at løfte mange sociale opgaver.

- Fra den første visionære brochure i 1989

Vi tror på, at et sådant fællesskab mellem grupper, der fungerer på samfundets almindelige betingelser, og grupper, der har brug for omsorg og særlig opmærksomhed, forøger begge gruppers livskvalitet. En sameksistens til begges fordel og glæde. Et eksperiment med integration som overskrift.