Omvendt integration

Begrebet ’omvendt integration’ er den bærende grundtanke i Hertha Levefællesskab. Integration har længe været samfundets mål i forhold til omsorgskrævende grupper - en modstrategi mod institutionalisering. Ideen om integration, om igen at leve tættere sammen med gamle, psykisk udviklingshæmmede, invalider osv., er måske opstået ud fra en ubevidst fornemmelse af, at samfundet har brug for de kvaliteter, som disse mennesker besidder. Hvis samfundet var mindre splittet, og hvis det i hele sit væsen var mere venligt og imødekommende, ville en total integration være både rigtig og problemløs. Men at anbringe f.eks. hæmmede i en sammenhæng, hvor de er uønskede, fører kun til ensomhed. Den første grundtanke i initiativet Hertha Levefællesskab er derfor at gennemføre en ønsket og gensidig integration. I Hertha Levefællesskab har vi vendt begrebet 'på hovedet' og stillet såkaldt normale mennesker over for valget at lade sig integrere med voksne udviklingshæmmede.

Hvert enkelt menneske vælger i frihed sin formåen ud fra egne ressourcer og ståsted i livet.
Enhver, der flytter til Hertha Levefællesskab, har derfor sagt aktivt ja til at leve i tæt naboskab med udviklingshæmmede mennesker og ser dette som en særlig kvalitet. På denne måde befordrer vi den positive og gensidige integration. Måske er det også en bestræbelse i denne retning, når samfundet på det seneste er begyndt at indføre begrebet 'inklusion' som afløser for 'integration' inden for det pædagogiske område. I så fald er det en meget positiv bevægelse. I Levefællesskabet har vi ikke et særligt regelsæt for vores færden og for omfanget af vores 'integrationsaktiviteter'. Hvert enkelt menneske vælger i frihed sin formåen ud fra egne ressourcer og ståsted i livet. Vores målsætning med omvendt integration er et udtryk for menneskelige intentioner, og den næres af positive overskudskræfter, ikke af påbud.