Antroposofi

Hertha Levefællesskab henter sit værdimæssige fundament i Rudolf Steiners pædagogiske og sociale impulser. Rudolf Steiner grundlagde antroposofien; en livsanskuelse og et menneskesyn, der siden har inspireret mange mennesker og initiativer inden for bl.a. undervisning, pædagogik, lægekunst, landbrug og arkitektur.

Inden for antroposofien er det en grundliggende opfattelse, at ethvert menneske er et evigt sjæleligt-åndeligt individ. Udgangspunktet er reinkarnartionstanken; den anskuelse, at ethvert menneske har levet før på jorden, og at der vil følge flere liv efter dette. Ud fra denne anskuelse må handicappet hos de udviklingshæmmede udelukkende søges i den arvelige del af mennesket, mens individet, jeg'et, som sådan ikke kan være sygt. Kroppen kan være et så svagt instrument for menneskets jeg, at dette ikke rigtigt kan forbinde sig med organismen, men må forblive i menneskets omkreds. Hvis det forholder sig således, må et medicinsk-terapeutisk-pædagogisk arbejde gå ud på at skabe en bedre forbindelse mellem det arvelige legeme og det sjæleligt-åndelige individ. Når sjælen forbinder sig kraftigere med legemet, foregår der en inkarnationsproces, og det er denne proces, der søges understøttet i antroposofisk inspireret arbejde med hæmmede.

I Hertha Levefællesskab står ethvert menneske frit i forhold til sine egne idealer og synspunkter. Vi har ikke en dogmatisk tilgang til vores værdigrundlag. Vores fælles fundament består i, at alle beboere accepterer og respekterer, at antroposofien er den grundliggende inspiration i vores fælles beslutningsprocesser og prioriteringer – i landbrug, forskning og fødevareforarbejdning, i form af en biodynamisk tilgang til jordens ressourcer og i det helsepædagogiske arbejde med de udviklingshæmmede. Inden for alle områder tilstræber vi at opretholde en dynamisk balance mellem idealerne og den fælles virkelighed.