Socialøkologi

Det er en socialøkologisk grundtanke, at ikke blot naturen men også det sociale felt med alle dets facetter kan ses som en helhed med sine egne lovmæssigheder. Dette har også for Hertha Levefællesskab været et ledemotiv siden den spæde start. Vi må gøre det sociale til genstand for fordomsfrie iagttagelser, og vi må hele tiden bestræbe os på at kunne iagttage os selv og blive klogere af det.

Vi må gøre det sociale til genstand for fordomsfrie iagttagelser, og vi må hele tiden bestræbe os på at kunne iagttage os selv og blive klogere af det.

Gennem vores nu 18 års eksistens har der kontinuerligt været arbejdet med at styrke og udvikle et fælles billede af, hvor Levefællesskabet skal bevæge sig hen. Dels afholder vi udviklingsseminarer, hvor alle Herthas beboere og nært tilknyttede mennesker deltager. Disse seminarer gennemføres oftest med ekstern assistance fra trænede konsulenter i socialøkologi. Desuden tages hele vores organisation med vedtægter, samarbejdsaftaler m.m. med jævne mellemrum op til revision og nyformulering.

Opgaven for så stor en organisme som Hertha Levefællesskab, hvor både mange ressourcer og mange behov er samlet, er at få de gode ideer og de reelle behov omsat til handling, så alle kan se sig selv i helheden. At nå til fælles beslutninger i en stor gruppe er en social udfordring, nærmest en kunstart, som til stadighed må øves. I Levefællesskabet arbejder vi kontinuerligt på at udvikle vores beslutningsprocesser og -evner i takt med Levefællesskabets virkelighed. Og det er en dynamisk proces, der aldrig slutter. Vi er bevidste om, at den måde, vi arbejder med demokratiske processer og konsensus på, ikke altid er enkel. Den kræver, at alle er medlevende i processen og aktivt deltagende i beslutningerne. Vi prøver, så godt det er muligt, at modarbejde hierarki og fåmandsvælde men oplever dog også, at nogle kan føle sig sat uden for beslutning - med uoverensstemmelser og evt. konflikter til følge.

Ideelt set er konflikter - store som små - et tegn på, at noget skal fornyes. Vi har derfor i flere situationer brugt ekstern hjælp for at opklare og bevidstgøre os om, hvad en opstået konflikt ville fortælle. Vi har ikke fundet de vises sten, og vi har heller ikke opskriften på, hvordan man undgår eller løser alle konflikter mennesker og grupper imellem. Men det er vores overbevisning - og erfaring indtil nu - at en ideel situation skabes, når den enkeltes talent og evner føjes sammen med de andres talenter og evner i et samarbejde frem mod et fælles billede, og at dette ofte føder ideer, som viser sig at kunne realiseres og stå sin prøve i den fælles virkelighed.