Samspil med omverden

Der må på alle områder foregå en udveksling af ideer, mennesker og produkter.

Den oprindelige visions syn på udveksling med omverdenen var formuleret sådan: ”Ethvert fællesskab, der handler og virker ud fra en bestemt anskuelse af tilværelsen, løber en risiko for at blive en afsondret organisme og ende i selvtilstrækkelighed. En af måderne til at undgå dette er at være bevidst om organismens åndedræt; om der er harmoni mellem indånding og udånding.

Mellem Levefællesskabet og det omgivende samfund må der være en stadig og livlig kontakt. Der må på alle områder foregå en udveksling af ideer, mennesker og produkter. Levefællesskabet skal ikke skabe rammer for alle behov, og selvforsyning må ikke blive et mål i sig selv.”

LEV GODT 2012-konferencen og den efterfølgende bog "Inklusion - et socialpolitisk indspark" er et eksempel på, at vi forsøger at leve op til dette (http://www.hertha.dk/index.php/lev-godt)
Ligeledes vore offentlige foredrag, denne hjemmeside, Tante Hertha (vort lokale blad, som man kan abonnere på), salg af forskellige produkter (mælk, brød mv.) f.eks. i den lokale Brugs, forskellige helsekostbutikker i Århus mv, årstidsfester, høstfester, "Spor i Landskabet" (offentligt stiforløb gennem området - forbi gammel mergelgrav, fugletårn, bro ud til Lyngbygårds å), modtagelse og beværtning af gæster o.m.m..