St√łtteforeningen

Hertha Støtteforening er stiftet i 1982. Formålet er

at arbejde for helsepædagogiske initiativer og socialterapeutisk virke samt en bevidstgørelse om de hæmmedes situation. Foreningen er desuden støtteforening til Landsbyfonden og Hertha Levefællesskab i Herskind.

Foreningen har ca. 300 medlemmer. De, der bor i Hertha Levefællesskab, er alle medlemmer, ligesom beboernes forældre, medarbejderne i Bofællesskabet og alle, der står på venteliste til at bo i Hertha, er det. Herudover er der - spredt over hele landet - medlemmer, som blot støtter op om Herthas idé.

Som medlem får man 4 gange årligt fyldig orientering om, hvad der foregår, og hvad man kan deltage i.

Kontingentet er 140 kr./år.

Kontakt til foreningen:
Helle Hansen
Landsbyvænget 12
8464 Galten
tlf.: 4095 7327
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Støtteforeningens vedtægter