Fœllesledelsen

- vores lokale "byråd"

luftfoto big

Fællesledelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Fællesledelsen holder møde hver anden uge, hvor initiativer i Levefællesskabet koordineres, og hvor der træffes beslutninger på Levefællesskabets vegne. Alle vigtige beslutninger skal forud være drøftet godt og grundigt på Landsbymødet.

Referater fra Fællesledelsens møder offentliggøres løbende.

Fællesledelsen har egen vedtægt

Fællesledelsens medlemmer.