Kulturforeningen

Hertha sport og fritid

har som formål "igennem leg, sport og kultur arrangementer at skabe rum for alle, der er interesseret i social integration af/med Hertha Levefællesskab igennem forskellige aktiviteter - både på ugebasis og ved specielle arrangementer". Foreningen er etableret i foråret 2012.

Tillidsposter:
Formand: Johnny Gøtke
Næstformand: Rita Lambrecht
Bestyrelsesmedlem: Lars Pedersen
Revisor: Thomas Bøggild
Indmeldelse sker på dette link:http://ctm.trivselogmotivation.dk/tilmelding