Inklusion - et socialpolitisk indspark

Inklusion – et socialpolitisk indspark

Politikere, forskere og ildsjæle fra hele landet mødtes den 10. og 11. maj 2012 i Hertha Levefællesskab ved Aarhus for at indsamle erfaringer med inklusion af udsatte borgere. Det er der kommet en spændende bog ud af, en bog, som forhåbentlig kan inspirere til yderligere forskning i inklusion.

Bogen udkom d. 1. september 2014 og kan købes hos Nerthus (Søren Hansen på mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller tlf.: 8695 4527), hos boghandleren, over nettet eller fra forlaget Frydenlund.

Læs her anmeldelsen fra Per Bach, formand for Sociale Entreprenører i Danmark:

Anmeldelse af Inklusion – et socialpolitisk indspark.

Per Bach, formand for Sociale Entreprenører i Danmark

Begrebet inklusion er for alvor kommet på dagsordenen efter FN´s handicapkonvention fra 2006 forpligtiger alle medelmslandene til at skabe lige muligheder for alle uanset fysiske eller psykiske handicaps. Og efter Danmarks ratificering af konventionen i 2009 er nuværende og fremtidige regeringer forpligtigede til at implementere inklusion i den danske lovgivning.

Men hvad er egentlig god inklusion?

En lille gruppe ildsjæle fra Levefællefællesskabet Hertha synes, at der var behov for at se nærmere på, om der var forskning, der kunne besvarer det spørgsmål.

Inspireret af 2 konferencer i Aarhus Amt om ”omvendt inklusion”, LEV GODT 1 og 2, besluttede man at inviterer engagerede mennesker fra den offentlige, private og frivillige sektor til en arbejdskonference - LEV GODT 3. Her blev der sammen med et antal forskere arbejdet videre med spørgsmålet og efterfølgende lavet en arbejdsgruppe, som skulle dokumentere behovet for praksisnær forskning.
Med støtte fra Helsefonden og en række andre fonde er det nu mundet ud i bogen ”Inklusion – et socialpolitisk indspark”.

Forfattergruppen består af mennesker fra både den offentlige, private og civile sektor med lang erfaring og viden fra arbejde med ”inklusion”, som fra hver deres udsigtspunkt over vores fælles velfærdssamfund kommer med indsigtsfulde og yderst aktuelle indspark om temaet.

Bogen er dejlig overskuelig og let læst. Den er inddelt i 3 dele.
Først beskrives 16 innovative projekter fra forskellige steder i Danmark, som på forskellig vis arbejder med inklusion af svage og udsatte grupper. Flere af disse er socialøkonomiske virksomheder.
Anden del består af 13 artikler, hvor forskere, kommunalpolitikere, praktikere og erhvervsfolk sætter deres fokus på aspekter af problemfeltet. I tredje del har redaktionsgruppen lavet en sammenfatning af centrale træk og problematikker samt en perspektivering med rigtig gode spørgsmål til den videre debat. Disse er rettet mod forskere, fagprofessionelle og beslutningstagere – men de er sunde for alle at reflekterer over. Dog kommer bogen ikke helt i mål med et klart svar på spørgsmålet om hvor behovet for forskning ligger. Her er der basis for en opfølgning.

Endelig indeholder bogen til slut en kort skematisk beskrivelse af eksempelstedernes organisations- og ejerformer og en liste over udvalgte aktører på det sociale område i Danmark.

Bogen sætter på smukkeste vis ord på mange af de ideer, tanker, argumenter og koncepter, som mennesker interesseret i feltet beskæftiger sig med.
Man kan kun blive glad over, at nogen har lagt kræfter i at skrive, redigere og producere en sådan bog, der både er inspirerende læsestof og et rigtigt nyttigt opslagsværk, som mange vil få glæde af.

Køb den, læs den og brug den som udgangspunkt for selv at tage del i den vigtige debat om, hvordan vi skaber et inkluderende samfund, hvor der er plads til alle, og hvor alle kan få lov til at give deres unikke bidrage til fællesskabet.

 

FAKTA:
Titel: Inklusion – et socialpolitisk indspark
Forfattere: Niels Aagaard, Lis Holm Petersen, Søren Hansen, Ole Uggerby, Jens-Otto Andersen, Per Clauson-Kaas, Mette Kræmmer og Allan Elm (red.)

Forlag: Frydenlund

Udgivelsesdato: d. 1. september 2014

Bogen er på 364 sider og kan købes hos boghandlere, fra forlaget eller på nettet.

oooOOOooo

Professor Steen Hildebrandt siger om bogen:

Inklusion burde være en selvfølge. Men det er det ikke. Og derfor må nogen gøre en aktiv indsats for at sikre, at eksempler levendegøres og informationer og argumenter formuleres og formidles. Det sker med denne fremragende bog. Det er et referenceværk, hvis mage ikke findes. Bogen er resultatet af en meget seriøs og omfattende indsats ydet af mange mennesker, aktører, debattører og eksperter, inden for feltet. Meget imponerende og overbevisende.

Direktør i Socialstyrelsen Knud Aarup siger om bogen:

”Inklusion – et socialpolitisk indspark” er en god og væsentlig bog. Dens styrke er beskrivelserne af leve- og virkesteder for mennesker, som normalt bliver marginaliseret i mødet med det såkaldt normale samfund. De 16 helt konkrete eksempler giver mennesker mulighed for at udfolde sig som mennesker og viser derved i praksis, hvordan man kan skabe et samfund med plads til og brug for alle og hvor alle har rum til at udfolde deres potentialer som mennesker. Det kan forhåbentlig inspirere andre til handling. Samtidig sætter bogen fokus på den betydning som socialøkonomiske virksomheder har - og potentielt kan få - i samfundet. Endelig er der en række indlæg, som peger fremad mod nye initiativer for at udvikle et inkluderende samfund med fokus på fællesskaber. Eneste anke fra min side skal være, at enkelte kapitler forholder sig lidt negativt til nødvendigheden af at udvikle ny viden som et grundlag for forbedring af den sociale indsats. Herved undergraver indlæggene hele bogens formål: at fremme udvikling af inklusion. Det er netop mere viden om, hvad der virker i praksis, som er bogens styrke og som er nødvendig, hvis vi skal lykkes med at give marginaliserede mennesker bedre livsvilkår".

 

Bogen er blevet til på grundlag af nedenstående konference:

LEV GODT 2012:

Workshop om inklusion af handicappede og udviklingshæmmede

Politikere, forskere og ildsjæle fra hele landet mødtes den 10. og 11. maj i Hertha Levefællesskab ved Aarhus for at indsamle erfaringer med inklusion af udsatte borgere. Det skal der komme både nytænkning, en bog og et forskningsprojekt ud af.

Dokumentation og opsamling

Der er mange modeller for inklusion af handicappede og udviklingshæmmede, og flere måder at gøre det på rundt omkring i landet. Men der findes ikke meget dokumentation og opsamling af de forskellige erfaringer.

Derfor inviterede Hertha Levefællesskab og Skanderborg Kommune til workshop 10. og 11. maj i Hertha Levefællesskab. Her mødtes ca. 30 politikere, forskere, embedsmænd og ildsjæle for at indsamle erfaringer fra det gode samarbejde mellem det offentlige, det private og civilsamfundet om inklusion af udsatte borgere.

Erfaringerne fra workshoppen skal samles i en bog, der kan bidrage til nytænkning og inspiration, og de skal inspirere til en eller flere ph.d.'er, der skal laves om området.

Har du spørgsmål til projektet eller ønsker du at deltage i det videre arbejde med bogudgivelse og igangsættelse af ph.d. studier, er du velkommen til at kontakte:

  • Ole Uggerby på mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller tlf.: 3840 3401
  • Søren Hansen på mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller tlf.: 8695 4527