Bio-Dyn forskning

Biodynamisk Forskningsforening er en almennyttig forskningsinstitution stiftet i 1997. Dens målsætning er at videreudvikle og anvende de billeddannende metoder ved undersøgelser af fødevarekvalitet, og at formidle et helhedsorienteret syn på landbrug, forskning, fødevarekvalitet og sundhed.

Foreningen gennemfører og deltager i projekter omkring afgrøde og fødevarekvalitet, herunder korn og mælkeprodukter fra forskellige dyrkningssystemer.

Foreningens biokrystallisations laboratorium er placeret i Hertha Levefællesskab. Foreningen gennemfører og deltager i projekter omkring afgrøde- og fødevarekvalitet, herunder korn og mælkeprodukter fra forskellige dyrkningssystemer. Foreningen deltager i det såkaldte Triangelsamarbejde med Kassel Universitet / Økologisk Fødevarekvalitet og Fødevare-kultur (D) og Louis Bolk Institut / Ernæring og Sund-hed (NL), omkring udvikling og dokumentation af biokrystallisationsmetoden. Endvidere samarbejdes med Bern Universitet / Komplementærmedicin (CH), omkring udvikling af en metode til undersøgelse af homøopatiske høj-potenser.

Foreningen er medstifter af den internationale forskersammenslutning FQH (Food Quality and Health); www.organicfqh.org). Målsætningen er her at afklare sammenhængen mellem forskellige dyrkningssystemer (konventionel, økologisk, biodynamisk) og den menneskelige sundhed. FQH's arbejde støttes af en række forskningsinstitutter, virksomheder, organisationer og banker. Foreningen udsender nyhedsbreve til 450 interesserede og medlemmer, og afholder kurser i biokrystallisation. Institutioner, virksomheder og private er velkomne til at besøge vort laboratorium. Kontaktperson: Ph.d. agronom Jens-Otto Andersen Tlf.: 3024 7207 (mobil) e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.biodynamisk-forskning.dk