Stigbillede-laboratorie

Foreningen for Stigbilledforskning er en almennyttig forening, som havde stiftende generalforsamling den 20. maj 2010.

Et stigbillede fremstilles af for eksempel rødbedejuice. Billedet afspejler i sine former og farver rødbedens indre orden og formdannende kræfter.

Formålet med foreningen er at støtte forskning i udvikling af stigbilledmetoden og anvendelse af den i fødevarekvalitetsundersøgelser. Foreningen har et mindre laboratorium i Hertha Levefællesskab, der er indrettet til at arbejde med stigbilledmetoden. Arbejdet består aktuelt i udvikling af en standardiseret metode til karakterisering, kemometrisk analyse og tolkning af stigbilleder. Arbejdet foregår i samarbejde med forskere ved Århus og Københavns Universiteter.

Et stigbillede fremstilles af for eksempel rødbedejuice. Billedet afspejler i sine former og farver rødbedens indre orden og formdannende kræfter. Billederne kan også vise sorts- og artsforskelle, forskelle i dyrkningsform og forskelle i forarbejdningsmetoder. Der kan opnås medlemskab af Foreningen og modtagelse af Stigbillednyt ved at sende bopæls- og e -mailadresse til: Foreningen for Stigbilledforskning, Att.: Bent Pyskow, Landsbyvænget 11B, 8464 Galten, eller til e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kontingent er 250 kr. for private medlemmer og 2.500 kr. for virksomheder. Beløbet kan indsættes på foreningens konto i Merkur Andelskasse: reg.nr.: 8401 konto:1 533 498