Burishus udvidelse

En skærmet enhed i det centrale Hertha

vis budget

En skærmet enhed i det centrale Hertha

Nyt! Opførelse af en tilbygning til Burishus er nu taget af bordet (marts 2016) I stedet tænkes 4 boliger ind i renoveringen af Herthahus som et stilleområde. Der arbejdes aktuelt på planerne og finansieringen.

 

Bofællesskabet Burishus rummer i dag seks boliger til udviklingshæmmede og en bolig til en almindelig familie.

I tilknytning hertil ønskes opført en skærmet enhed på 254 m2 bestående af fire lejligheder på hver 35 m2 placeret omkring et fælles køkken-, spise- og opholdsområde på 55 m2 samt et medarbejderværelse.

Omsorgsgrad: Enheden er tiltænkt en gruppe beboere, som har udviklet behov for øget omsorg og skærmning i forhold til det generelt høje aktivitetsniveau i bofællesskaberne. Disse beboere har brug for nattevagt, og enheden placeres derfor i tilknytning til Burishus, hvor der i forvejen placeres seks beboere med samme behov.

Indretning: Ved udformning af de særskilte sove- og opholdsarealer tilstræbes en stor grad af fleksibilitet med mulighed for ommøblering i tilfælde af sygdom eller lettere bevægelseshandicap.

Energi: Byggeriet tager sigte mod at opfylde fremtidige krav (2020) om meget lavt energiforbrug. Udover anvendelse af miljømæssigt sunde og bæredygtige materialer, byggeteknisk

gode løsninger, ønsker vi at basere energiforsyningen på vedvarende energi - jordvarme, solvarme og solceller - tilpasset bygningen som en integreret del af arkitekturen.

Arkitektur: Med bygningens placering mellem de eksisterende bofællesskaber Herthahus og Burishus, vil den være med til at danne afgrænsningen af en attraktiv ”torveplads”,

som binder de tre huse sammen. Fra pladsen er der niveaufri adgang til de nye lejligheder. Torvepladsen er en del af et ”grønt forsamlingshus” . Østlængen af Burishus får frilagt sin ydervæg mod syd helt ned i kælderniveau. Torvet omkranses nu ved en havemæssig bearbejdning af de fremkomne niveauspring af hække, beplantet terrænmur og en buet løvgang mod øst. Hele bygningssituationen tilstræber i have- og bygningsmæssig udformning at udvikle et skærmet livsrum midt i den ældste, centrale og således efterhånden bymæssigt karakterfulde del af Hertha Levefællesskab. Her vil bevægelseshæmmede også blive tilgodeset.