Landbrugsbygning

Udbygning af stalden skal dels give optimale arbejdsforhold i det daglige, dels faciliteter til høtørring. Herved kan vi fremstille mejeriprodukter af meget høj kvalitet

Herthas biodynamiske landbrug og mejeri er beskyttede værksteder for 6-8 udviklingshæmmede, der sammen med landmanden driver 40 tdr. land med 9 malkekøer og 15 ungdyr. Landbruget sælger mejeriprodukter som f.eks. gårdmælk, tykmælk, fløde, cremefraiche og smør til 15 aftagere i lokalområdet samt til Levefællesskabets beboere. Den årlige omsætning er ca. 350.000 kroner.

Fra begyndelsen har målsætningen i jordbruget været at skabe en god arbejdsplads for de udviklingshæmmede, at forarbejde mælken til salgbare kvalitetsprodukter og at åbne landbruget for omgivelserne.

Mange skoler, børnehaver og andre grupper besøger Herthas jordbrug. Her er det muligt at komme helt tæt på dyr og afgrøder, at opleve årets gang i landbruget og at opleve vore fødevarers forvandling undervejs fra mark til mave på en nærværende måde.

Opgaven er nu at færdiggøre landbrugets fysiske rammer. Vi har en god løsdriftstald med malkegrav samt et velfungerende mejeri.

  1. Bygninger til ungdyr
  2. Ly for vore maskiner (de står i dag på åben mark, og i en lejet lade)
  3. Faciliteter til høtørring (for at øge køernes sundhed og mælkekvaliteten)
  4. Lokaler til undervisning af børnehaver og skoleklasser, kaffestue og lagerfaciliteter til mejeriembalage