Fœlleshus fœrdiggøres

Fra Hertha Levefællesskabs første tid har tanken om et fremtidigt kulturhus udviklet sig

vis budget

I flere tempi har et fælleshus og de funktioner, det skal rumme, været oppe til drøftelse, og tanken er, at det i virkeligheden er et kulturværksted - et kulturhus, vi ønsker os.

Første del af et fælleshus/kulturhus er bygget i forbindelse med opførelsen af bageriet, det fælles varelager og cafélokalet med et lille køkken. I tilknytning til denne bygning er der afsat et areal til en sal på ca. 240 m².

Med en sådan tilbygning kan der blive skabt rammer for, at der bl.a. kan afholdes workshops med deltagere udefra omkring fødevarekvalitet, gartneri, havebrug, landbrug, mejeri, bagning, socialøkologi, socialpolitiske emner m.m. Også udefra kommende initiativer vil være velkomne.

Som en uadskillelig del af et udadvendt kulturhus er det helt nødvendigt at realisere overnatningsmuligheder for 10-12 personer.

Indtil nu har salen i Herthahus, som kan rumme op til 100 mennesker, været stedet hvor vi alle kan samles.

Det har været tanken, at når tiden er inde, at bygge en simpel sal f.eks. med limtræspær, hvor caféen bliver salens balkon, men bevares som café. I takt med at behovene melder sig, indrettes den nye del med fl eksible skillevægge og færdiggøres med en foyer med toiletter og garderobe.

Byggeriet skal ned i vejplan, så det ikke blokerer for udsyn fra de bagvedliggende boliger. Men planen kan ændres, og meget kan ske.

Økonomien i et sådant projekt er svær at løfte. Driften og indtægterne vil være små, så egenkapitalen, som skal rejses, skal være stor. Derfor har vi gennem alle årene lagt lidt til side fra indbetalingen til fælleskassen og grundejerforeningen. Det opsparede beløb er på nuværende tidspunkt (medio 2014 blevet til godt 600.000 kroner.

En mulighed for realisering er, at projektet gennemføres i etaper som delvist selvbyggeri med en stor frivillig arbejdsindsats.